Even voorstellen

Ergonomie voor ergotherapeuten

Het handboek Ergonomie voor therapeuten richt zich naar ergotherapeuten, kinesitherapeuten, sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en alle begeleiders die zich willen vertrouwd maken met de elementen die op de werkvloer van belang zijn als arbeidsparticipatie (en het herstel ervan) aan de orde is.

Naast een overzicht van de kennisinhouden die binnen ergonomie van belang zijn, wordt ingegaan op de wijze waarop ergonomische principes tijdens de therapiesessies kunnen benut worden. Op die manier kan voorbereiding naar werk vanuit therapie zo worden ingevuld dat overdracht naar de werkvloer vlot tot stand kan komen. Daarnaast geeft het handboek inzichten over de wijze waarop ergonomische kennis op de werkvloer toegepast kan worden voor werkplekanalyse, advies voor werkplekaanpassing en overleg met de bedrijfsverantwoordelijken (preventieadviseur, arbeidsgeneesheer,…).

Het handboek Ergonomie voor therapeuten is voor deze hulpverleners een handleiding
om de “taal” die op de werkvloer gesproken wordt, te begrijpen zodat communicatie over werkhervatting tussen bedrijf en zorgverlening vlot en adequaat kan verlopen.

Het kan hier besteld worden.

boek

Even voorstellen

ACT-Desiron werd in 1988 opgericht door Huget Désiron.

Huget is doctor in de biomedische wetenschappen, gepromoveerd met een thesis getiteld “Return to work in breast cancer patients”.

Zij is ergotherapeut, europees erkend ergonoom en master arbeid en gezondheid (unimaas 2004).

In 1988 richtte zij ACT-Désiron op en specialiseerde ze zich in het domein van herintegratie van mensen, die door ziekte of ongeval gehinderd worden in hun (arbeids)participatie. Hierbij kon zij tot nogtoe in meer dan 1400 cases een goed onderbouwd advies geven.

Als Europees erkend ergonome begeleidt zij bedrijven bij het optimaliseren van hun productieafdeling.