De in 2019 door ACT-Desiron gevestigde Award Huget Désiron wordt toegewezen aan studie- en/of praktijkwerk dat bijdraagt aan de inzet van ergotherapie bij 

  1. ondersteuning van herstel van arbeidsparticipatie van werknemers en/of patiënten
  2. preventie van ontstaan of voortduren van (langdurige) arbeidsongeschiktheid

Voor het academiejaar 2019-2020 werden de twee te verdelen prijzen toegewezen:

  • eerste prijs (€ 500): Arwhen Huyghe (masterproef “ergotherapeutische wetenschappen UGent) met als titel “De ergotherapeut als preventieadviseur in gezondheid en welzijn op het werk (kwalitatief onderzoek naar de mate waarin en de wijze waarop ergotherapeutische vaardigheden waardevol kunnen ingezet worden in preventie, bescherming en welzijn op het werk)
Arwhen
  • tweede prijs (€ 250): Lotte Jespers & Dorien Meus (bachelorproef “bachelor in ergotherapie PXL ) met als titel “arbeidsre-integratie binnen onco-revalidatie” (literatuurstudie en kwalitatief onderzoek naar de inbreng van ergotherapie in oncologische zorgverlening ter ondersteuning van arbeidsre-integratie van kankerpatiënten)
Lotte
Dorien

Voor meer info over de award klikt u hier.