De award kan worden toegekend aan:

 • een geslaagde bachelor-of masterproef ergotherapie met “ergotherapie en preventie arbeidsongeschiktheid”
 • binnen het kader van welzijn en preventie op de werkvloer (o a ergonomie, psycho-sociale belasting, arbeidsre-integratie, …)
 • binnen het Normaal Economisch Circuit &/o sociale economie
 • met als inhoud / onderzoeksdoel:
  • Primaire preventie en ergotherapie
  • Secundaire preventie, behoud van tewerkstelling en ergotherapie
  • Tertiaire preventie, werkhervatting en ergotherapie
  • Inzetbaarheid van ergotherapie binnen interne- en/of externe preventiediensten (ev. incl. bijsturing die binnen opleidingen ergotherapie daaraan een bijdrage zou leveren)
 • Het in te leveren document bevat:
  • Literatuurstudie (relevante nationale en internationale publicaties, incl. grijze literatuur als dat kan onderbouwd worden)
  • Resultaten van veldwerk (kwalitatief of kwantitatief)
  • Indicatie van meerwaarde van der BAP/MP voor (minstens één van deze criteria):
   • Welzijns- en preventiebeleid in bedrijven
   • Bijdrage van ergotherapie in IDPBW / EDPBW
   • Manier waarop de verworven kennis en inzichten geïmplementeerd kunnen worden binnen de opleiding(en) ergotherapie
 • De student verklaart zich bereid om bij toekenning van de award een samenvatting van de BAP/MP uit te schrijven ten behoeve van publicatie (jaarboek ET)

Hoe wordt de award toegewezen (procedure en gunningscriteria)

 • Procedure:
  • Indienen opzet voor de Bap / MP vanaf 1/01/2021 tot uiterlijk 01/03/2021 (formulier is hier digitaal ter beschikking)
  • Indienen finale tekst : 01/06/2021
  • Jury bestaat uit voorzitter E.V., voorzitter UPE (ev. voorzitter Ergotherapîe Belgium); Huget Désiron (die als voorzitter van de jury beslist bij staking van stemmen)
  • De jury stelt een lijst van 3 laureaten op
  • De juryvoorzitter contacteert de promotor van de laureaats-werken (slaagt het werk met minstens 12/20?) bij onvoldoende beoordeling (dus lager dan 12/20) wordt het werk geschrapt van d lijst van laureaten)
  • Toewijzing van de award door de jury (vanaf 15/06/2020 en uiterlijk op 25/06/2020)
  • Bekendmaking en overhandiging op proclamatie van de betrokken opleiding en via websites E.V, UPE & Ergotherapie Belgium
 • Gunningscriteria (worden t b v beoordeling door de jury gedetailleerd opgenomen in de beoordelingsfiche)
  • Kwaliteit van het werk
  • Relevantie van het onderwerp
  • Implementeerbaarheid
  • Originaliteit

De winnaar ontvangt 500 €