Kent u één van deze problemen?

•  Toenemende klachten die leiden tot overbelasting en verzuim op het werk
•  Veel voorkomende en / of lange periodes van afwezigheid wegens ziekte van werknemers
•  (Dreigend) verlies van een werknemer door ziekte of ongeval
•  Verminderde productiviteit van een (oudere) medewerker
•  Klachten van personeel over ongunstige werkomstandigheden

Dan kan ergonomie u helpen om:

•  Medewerkers productief te blijven inzetten
•  Verlies van kostbare know-how en ervaring te voorkomen
•  De motivatie en het engagement van het personeel te verhogen

Kenmerken ergonomie

•  Aandacht voor de gebruiker
•  Overweging veelheid van factoren: fysieke, cognitieve, sociale, organisatorische, omgevings- en andere factoren.
•  Aandacht voor de wisselwerking tussen de verschillende elementen van het systeem dat men bestudeert en helpt optimaliseren

Deelgebieden ergonomie

In elk van volgende deelgebieden kan ACT Désiron samen met uw bedrijf de sterke punten en de knelpunten detecteren. ACT Désiron staat u dan ook bij in het formuleren en realiseren van verbeterprojecten gericht op het wegwerken van deze knelpunten.

•  Fysieke ergonomie

De fysieke ergonomie houdt zich bezig met de anatomische, antrometrische, fysiologische en biomechanische kenmerken van mensen in relatie tot de fysieke activiteiten die we verrichten.

Belangrijke onderwerpen zijn werkhoudingen, manueel hanteren van lasten, repetitieve bewegingen, werkgerelateerde spier-, pees- en botaandoeningen, werkplekinrichting, veiligheid en gezondheid.

•  Cognitieve ergonomie

De cognitieve ergonomie houdt zich bezig met de mentale processen van waarneming en verwerking van informatie zoals perceptie, geheugen, redeneervermogen en motorische reacties en het effect ervan op de interactie tussen mensen en de interactie met andere elementen van het systeem.

Belangrijke onderwerpen zijn mentale arbeidsbelasting, besluitvorming en het maken van keuzes, mens-computer interactie, menselijke betrouwbaarheid, werkstress en opleiding voor zover dit te maken heeft met het menssysteemontwerp.

•  Organisatie ergonomie

De organisatie ergonomie richt zich op het optimaliseren van socio-technische systemen met inbegrip van organisatorische structuren, het organisatiebeleid en de processen die er zich afspelen.

Belangrijke onderwerpen zijn communicatie, taakontwerp, ontwerp van arbeidstijdregelingen, teamwerk, participatief ontwerpen, organisatiecultuur, virtuele organisaties, telewerk, kwaliteitsmanagement,