De opleidingen, die ACT-Desiron verzorgt vertrekken steeds vanuit een behoefte.

Er zijn een 10 tal standaardopleidingen ontwikkeld, gericht op het vermijden van overbelastingsletsels, ergonomisch handelen maar ook op het opzetten van een humaan veiligheidsbeleid, .. Het gaat om korte opleidingen van 1/2 dag tot maximum 2 dagen. Maak hier kennis met het aanbod.

Indien de opleiding moet remediëren aan een specifiek probleem, bv het vermijden van veel voorkomende letsels, zal ACT een opleiding op maat voorstellen. We observeren de situatie, nemen foto’s of filmpjes op en stemmen de opleiding optimaal af op uw situatie.

Voor zorgverleners organiseert ACT-Desiron jaarlijks een opleiding “Ergonomie voor (ergo)therapeuten”.  Meer informatie kan u hier vinden.