De in 2019 door ACT-Desiron gevestigde Award Huget Désiron wordt toegewezen aan studie- en/of praktijkwerk dat bijdraagt aan de inzet van ergotherapie bij 

  1. ondersteuning van herstel van arbeidsparticipatie van werknemers en/of patiënten
  2. preventie van ontstaan of voortduren van (langdurige) arbeidsongeschiktheid

Voor het academiejaar 2021-2022 werden de te verdelen prijzen toegewezen:

Eerste prijs (€ 500)

Jelle Janssens (AP hogeschool Antwerpen)

Werknemers opleiden tot ergocoach ter preventie van musculoskeletale aandoeningen

Promotor: Sofie Vansteelant en Pascal van Dorsselaer

Deze bachelorproef had als doelstelling het opleiden van werknemers tot ergocoaches ter preventie van MSA. De uitwerking vond plaats in het bedrijf Kuehne & Nagel te Geel. Om deze opleiding samen te stellen werden eerst de ergonomische risico’s in kaart gebracht aan de hand van observaties en assessments. Met de kennis over ergotherapie en de toegang tot verschillende websites, cursussen en wetenschappelijke artikels werd de opleiding zorgvuldig samengesteld.

Uit het juryrapport:

” De eerste prijs voor academiejaar 2021 – 2022 gaat naar een studie die de rol van de ergotherapeut belicht buiten de klassieke zorgverlening. De auteur toont aan dat de opleiding tot ergotherapeut kan leiden tot het ondersteunen van een voorkomingsbeleid binnen bedrijven waar de aard van de werkzaamheden aanleiding kan geven tot het ontstaan van arbeidsongeschiktheid. De rol van de ergotherapeut in deze studie richt zich dus reeds van bij de bron op het vermijden van langdurige arbeidsongeschiktheid.
Naast de goed onderbouwde structuur van dit werk en de zorg die werd besteed aan het verzamelen van “evidence” uit literatuur en uit praktijk via expertinterviews, apprecieert de jury vooral de aandacht van de auteur voor het borgen van de resultaten van het werk op langere termijn. Op die manier blijkt dat inzetten van ergotherapeuten – met preventie van arbeidsongeschiktheid als doel – niet alleen ad hoc maar ook op langdurig kan bijdragen aan resultaten op de werkvloer

Tweede prijs (€ 250)

Marie Wynant en Janne Trippaers (PXL Hasselt):

Janne Marie

Begeleiding van kankerpatiënten in verband met werkhervatting: Prototype van een draaiboek voor zorgverleners in het ziekenhuis

promotor: Loeka Vanderborght

Deze bachelorproef heeft als doel het opstellen van een prototype voor een draaiboek in verband met werkhervatting na kanker. Door het opstellen van een prototype van een draaiboek zijn er voorstellen voor interventies uitgewerkt, maar anderzijds ook een aanbeveling voor het uitbreiden van multidisciplinair team met interne en externe zorgmedewerkers.

Uit het juryrapport:

“De studie die de tweede prijs in de wacht sleept, is een studie die kadert in een lang-lopende onderzoekslijn bij PXL. Het opzet is bij te dragen aan het op punt zetten van een draaiboek dat het multidisciplinaire team (incl ergotherapie) zal kunnen benutten voor gestructureerde ondersteuning behoud/herstel van arbeidsparticipatie bij kankerpatiënten tijdens of na hun behandeling. Op die manier wordt immers bijgedragen aan het vermijden van( onnodig langdurige) arbeidsparticipatie.

De jury waardeert de degelijke structuur van het werk, de wijze waarop de auteurs alle meningen van de participerende hulpverleners aan bod laten komen en daaruit een voorstel formuleren waarin de integratie van de ergotherapeutische inbreng op een evidente wijze is geïntegreerd.”

Voor meer info over de award klikt u hier.