Project PBE

ACT voerde, in opdracht van het RIZIV de studie “PBE” uit, meer info kan u hier vinden.

Doctoraat Huget Désiron

Het doctoraat van Huget Desiron handelde over een ergotherapeutische interventie voor reïntegratie van kankerpatiënten. U kan ze hier downloaden.

BRUG Project

Het project BRUG (Borstkanker Reïntegratie vanUit Gezodheidszorg) werd uitgevoerd door ACT in samenwerking met Jessa ziekenhuis de KULeuven en het UZ Leuven. Het werd ondersteund door Kom op tegen Kanker. 

Hierbij werd een interventie ontwikkeld  om, op maat van hun noden, borstkankerpatiënten vanuit het ziekenhuis te ondersteunen bij behoud en hervatten van hun arbeidsparticipatie.

Een beschrijving van de interventie en de werkdocumenten kan u hier downloaden.

Herintegratie en case management

Onze kennisbank bevat ook informatie over achtergrond en methodiek van herintegratie en casemanagement:

Alle begin is moeilijk,

Casestudy naar kwaliteitsindicatoren voor arbeidsreïntegratiebegeleiding van slachtoffers van arbeidsongevallen in België.