De in 2019 door ACT-Desiron gevestigde Award Huget Désiron wordt toegewezen aan studie- en/of praktijkwerk dat bijdraagt aan de inzet van ergotherapie bij 

 1. ondersteuning van herstel van arbeidsparticipatie van werknemers en/of patiënten
 2. preventie van ontstaan of voortduren van (langdurige) arbeidsongeschiktheid

Voor het academiejaar 2020-2021 werden de te verdelen prijzen toegewezen:

Eerste prijs (€ 500)

Klaudia Jasinska (AP Antwerpen)

Arbeidsreintegratie: hoe kan het beter? Casestudie betreffende aanbevelingen voor een optimale re-integratie vanuit de visie van een ergotherapeut (Prom. Nikolaj Basselé en Inge van Eupen)

De bachelorproef had als doel het blootstellen van knelpunten binnen de professionele arbeidsre-integratie in Vlaanderen. Voor deze knelpunten werden aanbevelingen geformuleerd vanuit de visie van een ergotherapeut en aan de hand van een samenwerking met alle actoren die betrokken worden binnen dit proces. Aan de hand van de aanbevelingen werd daarnaast ook getoond hoe de ergotherapeut meer en effectiever betrokken kan worden bij re-integratie op de werkvloer.

De jury waardeert het werk omwille van:

 • Directe relatie van het onderwerp met de doelstellingen van de “AWARD Huget Désiron”
 • Gebruik van een case-study om de verworven inzichten te plaatsen in het licht van de toepassing daarvan
 • Heldere weergave van de context (wettelijk en in praktijk) waarin de ergotherapeut uitgedaagd wordt om bij te dragen aan werkhervatting van langdurig arbeidsongeschikte personen op de Vlaamse arbeidsmarkt

Tweede prijs (ex aequo: € 250)

Rani Coenen en Eva Delooz (PXL Hasselt):

Eva
Rani

Ondersteuning van werkhervatting voor kankerpatiënten, Aanzet tot een draaiboek dat de samenwerking optimaliseert tussen het ziekenhuis en intermediaire dienstverleners (prom. Loeka Vanderborght)

Deze Bachelorproef geeft inzicht in de noden van de organisaties en de kankerpatiënten met betrekking tot het RTW- proces, samen met het aanbod dat de organisaties hierin kunnen leveren. Een duidelijke structurering van het ondersteuningsaanbod binnen RTW lijkt noodzakelijk, waarin samenwerking centraal staat. Deze bachelorproef geeft ook een aanzet tot de inhoud van een mogelijk draaiboek voor het ziekenhuis.

De jury waardeert het werk omwille van:

 • Inbreng van grijze literatuur die zicht geeft op realiteit op de werkvloer en de brede spreiding van het aantal geïnterviewde intermediairs
  • Bijdrage aan inzichten over de wijze waarop – in de zorgpraktijk – tot samenwerking kan gekomen worden tussen zorgverlening vanuit ziekenhuis en andere dienstverleners die zich richten op arbeidsparticipatie (voor kankerpatiënten)

Tweede prijs (ex aequo: € 250)

Margot Goffin (UC Louvain)

Maladie chronique et emploi : Comment soutenir la reprise du travail des personnes vivant avec une maladie chronique en région Bruxelles-Capitale ? (prom. Marie Dauvrin et Julie Servais)

“Het eindwek exploreet bestaande of te ontwikkelen interventies voor herstel van arbeidsparticipatie voor personen met chronische ziektes, uitgaande van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.” 

De jury waardeert het werk omwille van:

 • Concrete aanpak van de ergotherapeut met betrekking tot (her-)tewerkstelling van langdurig arbeidsongeschikten binnen de specifieke situatie van de Brusselse realiteit
  • Duidelijke weergave van de methodologie en van de aanbevelingen voor de concrete verdere implementatie

Voor meer info over de award klikt u hier.