We zijn heel blij dat we met Koen Wijgaerts van Supergoed (puike veldwerker en expert in ergonomische challenges) kunnen samenwerken om de vroegere “basiscursus ergonomie voor (ergo-)therapeuten” te vernieuwen en het elan te geven dat nodig is om de vinger aan de pols te houden van de evoluties in de wetenschap én het werkveld!

Ergonomie is het kennisdomein dat de aanpassing van het werk aan de mens als onderwerp heeft met het oog op veiligheid, gezondheid en comfort op het werk. Voor heel wat mensen is het behoud van hun werk daarnaast een essentieel element in hun levenskwaliteit. Inzetten van ergonomische kennis kan een bijdrage leveren om, ook met beperkte arbeidsgeschiktheid, toch op een gezonde manier aan het werk blijven.

Therapeuten die vanuit revalidatie patiënten bijstaan bij het herstellen van functionele mogelijkheden, worden geconfronteerd met vragen over het behoud van / hervatten van het werk van deze patiënten. Om patiënten te helpen progressief de stap naar arbeidsparticipatie terug te zetten, kunnen therapeuten gebruik maken van ergonomische principes. Toepassen van ergonomische principes stelt de therapeut dus in staat om een goed onderbouwd advies en therapieprogramma op te zetten, zodat de stap “terug aan het werk” zo soepel mogelijk en met optimale kans op succes verloopt.

De opleiding richt zich voornamelijk tot ergotherapeuten, kinesisten, revalidatieartsen en trajectbegeleiders.

Ze gaat door in Hasselt op 10vrijdagen tussen 9/10/2021 en 2/6/2012.

Meer informatie over de opleiding kan u hier vinden.

broc

De cursist ontvangt ook het vernieuwde handboek (verwachte publicatiedatum: september 2021)

Voor inschrijving of inlichtingen kan u gebruik maken van het antwoordformulier dat u hier kan vinden.