Ergonomie is het kennisdomein dat de aanpassing van het werk aan de mens als onderwerp heeft met het oog op veiligheid, gezondheid en comfort op het werk. Voor heel wat mensen is het behoud van hun werk daarnaast een essentieel element in hun levenskwaliteit. Inzetten van ergonomische kennis kan een bijdrage leveren om, ook met beperkte arbeidsgeschiktheid, toch op een gezonde manier aan het werk blijven.

Therapeuten die vanuit revalidatie patiënten bijstaan bij het herstellen van functionele mogelijkheden, worden geconfronteerd met vragen over het behoud van / hervatten van het werk van deze patiënten. Om patiënten te helpen progressief de stap naar arbeidsparticipatie terug te zetten, kunnen therapeuten gebruik maken van ergonomische principes. Toepassen van ergonomische principes stelt de therapeut dus in staat om een goed onderbouwd advies en therapieprogramma op te zetten, zodat de stap “terug aan het werk” zo soepel mogelijk en met optimale kans op succes verloopt.

De cursist ontvangt ook het handboek “Ergonomie voor ergotherapeuten”.

Deze opleiding stelt de cursist in staat om te voldoen aan de eisen die worden gesteld onder de ZIV nomenclatuur nr. 558994 (revalidatie bij chronische rugklachten).

De cursus wordt erkend voor educatief verlof.

U kan hier de aankondiging hier downloaden.

Voor meer info kan u gebruik maken van het contactformulier:

Folder basiscursus ergonomie 20-21