Het ACT Consortium bestaat uit bekwame ergotherapeuten die de afgelopen jaren intensief door Huget werden begeleid met het oog op deze overdracht. Ze hebben elk hun eigen specialisme en zetten die samen in met zorg voor de kwaliteit in dienstverlening die u van ACT kent:

  • Carine Gielen: advies, begeleiding en evaluatie bij woning- en werkplekaanpassing.
  • Maureen Creyns: re-integratiebegeleiding.
  • Kelly Martens: re-integratiebegeleiding.
  • Jolien Govaerts: expertises letselschade, arbeidsmarktstudie, evaluatie hulp van derden, evaluatie hulpmiddelen, ergonomie.
  • Rik Loenders: ergonomiesessies, werkplekanalyses (ergonomische aanpassingen, training,.).
  • Niels Goyens: ergonomiesessies, werkplekanalyses (ergonomische aanpassingen, training,.).
  • Koen Wijgaerts: ergonomische totaaloplossingen op maat.

De ervaring en deskundigheid van Huget blijft beschikbaar als coach & collega van de leden van het ACT consortium. Ze blijft natuurlijk nog actief in training, opleiding en advies rond: re-integratie, disability management, herstelgerichte dienstverlening, actief beheer van letselschade voor verzekeraars en aansluitende HR, ergonomische vraagstukken voor bedrijven. Het ACT consortium staat klaar om vanaf 1 januari 2016 samen met u de uitdagingen die zich stellen in deze snel evoluerende onderdelen van letselschadebeheer aan te gaan.
Zijn ergotherapeuten zullen hun expertise graag persoonlijk aan u voorstellen.