Van de hipste kantoren met verstelbare werkplekken tot innovatieve hulpmiddelen in de zorgsector om patiënten veilig te verplaatsen – ergonomie is overal. En maar goed ook, want door ergonomische principes toe te passen, kunnen we werknemers helpen om hun taken en hun omgeving op elkaar af te stemmen. Daardoor kunnen ze hun werk vlotter, veiliger en duurzamer uitvoeren zonder hun gezondheid in het gedrang te brengen.

De mens in zijn omgeving is hét nieuwe standaardwerk over ergonomie op de werkvloer. De auteurs laten je kennismaken met de ergonomische principes op het werk, die je zullen helpen begrijpen waarom bepaalde activiteiten op sommige plekken moeilijk of vermoeiend zijn, en – vooral – hoe je daar verandering in kunt brengen. Je leert kritisch naar werkplekken kijken en draagt zo bij aan duurzamere loopbanen. Met talloze voorbeelden en praktische toepassingen helpen de auteurs je om de theorie in de praktijk om te zetten. Dat alles maakt De mens in zijn omgeving een onmisbaar handboek voor ontwerpers, ergonomen, preventieadviseurs, en studenten en professionals in de zorgverlening.

Het boek telt vijf delen. Het eerste deel geeft een begrippenkader en uitgangspunten die de lezer inzicht bieden in het holistische systeem waarop ergonomie gebaseerd is. In het tweede deel wordt ergonomie gekaderd vanuit het maatschappelijke perspectief en vanuit het Belgisch Federaal beleid, weliswaar beknopt en met een link naar het beleid vanuit de Vlaamse Overheid. Het model dat deel drie toont, helpt je om te komen tot  We zoomen daarvoor in op de belasting en belastbaarheid van de werknemer, zodat we in het vierde deel de procesmatige aanpak van een ergonomische interventie kunnen weergeven. Praktijkvoorbeelden vanuit de zorgsector, industriële sector en vanuit een kantoorcontext vind je in het vijfde deel.

Enkele weetjes uit het boek:

  • Wist je dat je best niet langer dan 30 minuten onafgebroken neerzit? Je kunt je werknemers in beweging houden d.m.v. duidelijke wegwijzers naar de trappen (in plaats van de lift), afspraakpunten en -momenten voor wandellunches, ad-valvas informatieborden in de trappenhal, afspreken om in plaats van te mailen naar een aanwezige collega de persoon in kwestie op te zoeken…
  • Ergonomische principes en vaardigheden aanleren aan bijvoorbeeld bouwvakkers vraagt een specifieke aanpak. Tijdens het geven van ergonomische trainingen stuiten ergonomen vaak op onbegrip en frustratie van de deelnemers. Ze ervaren de tips en theorieën als ‘moeilijk toepasbaar’. Ergo-coaching, waarbij de ergonoom naast de bouwvakkers en samen met hen op hun eigen werkplek werkt, kent daarom echt een opmars.
  • Bij  frequent tillen van lasten op een veilige manier is het maximum toelaatbaar tilgewicht voor een man 25 kg, voor een vrouw is dat 15 kg.
  • Onderzoek uit 2019 concludeerde dat 72% van de Belgen tevreden tot zeer tevreden zijn over hun job. Factoren die daarbij van belang blijken, zijn ondermeer: hun beleving van het belang en nut van het werk, hun relatie met de leidinggevende, beschikbare regelmogelijkheden, hun relatie met de collega’s, en het krijgen van feedback.
  • Uit onderzoek aan de University of Utah bleek dat werknemers met een groter beeldscherm (24 inch) of met meerdere beeldschermen productiever zijn dan medewerkers die slechts één kleiner (18 inch) scherm gebruiken. Grotere schermen zorgen voor een beter overzicht van alle openstaande documenten, de mogelijkheid om verschillende programma’s tegelijkertijd open te zetten, en om met een groter gemak figuren te kunnen vergelijken. Een bedrijf waar iedereen op een laptop werkt, kijkt dus aan tegen een vaak ongekend of erkend productiviteitsverlies.