Bent u bedrijfsleider, HR verantwoordelijke op preventieadviseur en wordt u geconfronteerd met een van volgende problemen:

  • Er is vrij veel ziekteverzuim omwille van gelijkaardige klachten (polsletsels, rugpijn, …)
  • Ten gevolge van de recente regelgeving vraagt een medewerker om deeltijds te hervatten, maar u weet niet hoe hem of haar optimaal in te zetten
  • Na een arbeidsongeval heeft een medewerker een blijvend letsel en is er een vraag naar aangepast werk
  • U wil nagaan of ergonomische optimalisatie ook kan leiden tot hogere productiviteit
  • U dient een werkgelegenheidsplan op te stellen voor oudere werknemers

Dan wijst de oplossing richting ACT-Désiron.

Zie wat ACT-Désiron u kan bieden op vlak van