Een medewerker valt uit na een (arbeids)ongeval; een waardevolle werknemer kan het werk niet meer aan zoals vroeger, er is sprake van gedeeltelijke werkhervatting van een arbeider na arbeidsongeschiktheid, …

In deze gevallen kan ACT u helpen om tot een oplossing te komen. Wij zoeken naar een optimale inzetbaarheid van uw medewerker door een systematische vergelijking van zijn/haar capaciteiten en de vereisten van mogelijke taken binnen uw bedrijf.

Heeft u interesse in onze werkwijze kan u in een artikel over het reintegratie-interventieverloop meer informatie vinden. U kan ook enkele uitgewerkte voorbeelden bekijken in ons artikel over casuistiek.