In opdracht van het RIZIV voerde ACT in samenwerking met verschillende partners, het project “Exploratie van “practice based evidence” gericht op behoud/hervatten van het werk voor kankerpatiënten in België“, kortweg PBE, uit. De erkenning van kanker als een chronische aandoening gaat immers gepaard met de nood om een aanpak te ontwikkelen die aansluit bij het langlopende herstelproces en het toegenomen risico op chroniciteit bij ex-kankerpatiënten.

Dit project vormt het kwalitatieve vooronderzoek voor het ontwikkelen van een Belgische richtlijn “kanker en werk”. Het onderzoek is bedoeld om inzicht te verwerven in de redenen die in de huidige zorgverlening aanwezig zijn om (al dan niet) vanuit het ziekenhuis ondersteuning aan te bieden gericht op herstel van arbeidsparticipatie voor beroepsactieve kankerpatiënten

Partners in het project: