get01

ACT-Desiron werd in 1988 opgericht door Huget Désiron.

Huget is doctor in de biomedische wetenschappen, gepromoveerd met een thesis getiteld “Return to work in breast cancer patients”.

Zij is ergotherapeut, europees erkend ergonoom en master arbeid en gezondheid (unimaas 2004).

In 1988 richtte zij ACT-Désiron op en specialiseerde ze zich in het domein van herintegratie van mensen, die door ziekte of ongeval gehinderd worden in hun (arbeids)participatie. Hierbij kon zij tot nogtoe in meer dan 1400 cases een goed onderbouwd advies geven.

Als Europees erkend ergonome begeleidt zij bedrijven bij het optimaliseren van hun productieafdeling.