Wij zijn een private organisatie die in 1988 werd opgericht door Huget Désiron. ACT Désiron is gespecialiseerd in enerzijds ergonomie en anderzijds een optimale afstemming van de vereisten van een job en de capaciteiten van medewerkers ten behoeve van behoud van menselijk potentieel in de organisatie.

Deze know-how wordt onder meer aan bedrijven aangeboden die worden geconfronteerd met:

  • dreigend verlies van een werknemer door ziekte of ongeval
  • verminderde productiviteit van een medewerker
  • het opzetten van een systeem aangepast werk

Vaak wordt met dezelfde doelstelling gewerkt in opdracht van verzekeraars, zodat het opbouwen van levenskwaliteit voor een slachtoffer, behoud van menselijk kapitaal voor de werkgever en overzicht in het schadebeheer samengaan in een win-win benadering.

Ons uitgangspunt: de mogelijkheden en NIET de onmogelijkheden.

Ons ‘mission statement’:
We engageren ons om met wetenschappelijk onderbouwd maatwerk een voortrekkersrol te vervullen  in het voorkomen en het actief beheren van menselijke schade.

ACT Desiron werkt in de persoonlijke en de professionele sfeer op een voor de klant én de cliënt correcte wijze.”